Ett 60-tal regionanställda demonstrerade mot socialförvaltningens förslag om att ändra reglerna för semester. ”Vi är rädda att fler kommer att sluta på grund av det här”, säger Maria Ahlstäde, skyddsombud.