Tvärtemot partistyrelsens nuvarande linje motsätter sig lokalpolitiker från Liberalerna regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna. Bland de finns Johan Thomasson som är ledamot för Liberalerna på Gotland.