En vikingadelegation har i veckan tillfälligt lagt till i Visby gästhamn. Under fyra månader ska det historiska sällskapet segla Skandinavien runt och spåra sin hembygds grundare.