Kvinnan misskötte de 16 katter hon hade i sin villa i Visby. Hon har nu dömts för brott mot djurskyddslagen.