Keramik med döden som tema ställs nu ut på GKF. Det handlar om ofrendas, de altare som skapas inför firandet av de dödas dag i Mexiko.