Patienternas upplevelse av den öppna vuxenpsykiatrin på Gotland får i en enkät sämst resultat i landet på flera punkter.