Från och med måndag 10 juli kommer Dagens Nyheter inte längre att stå i butikernas tidningsställ på ön.