Precis som Helagotland.se rapporterade tidigare under dagen tog tekniska nämnden inget beslut om räddningstjänstens omorganisation vid onsdagens sammanträde. Anledningen är att det pågår en central MBL-förhandling, och innan den är avslutad kan inget beslut fattas.

Förslaget kring räddningstjänstens nya organisation har kritiserats hårt, framförallt av några av öns deltidsbrandmän. De menar bland annat att omorganisationen skulle slå hårt mot beredskapen på landsbygden och att informationen från regionen varit dålig.

LÄS MER:Förslaget: Så förändras räddningstjänsten

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) slår dock tillbaka mot kritiken.

– Jag tycker att det har blivit en olycklig mediadebatt, där allt som sagts inte stämmer helt överens med verkligheten. Från politiskt håll tycker jag inte att informationen varit dålig, säger han och fortsätter:

– Två deltidsbrandmän har suttit med i arbetsgruppen som har utformat förslaget, och jag tog helt enkelt för givet att de skulle ta med sig informationen och återkoppla till de övriga. Ändå känner de att de inte fått information, så jag är lite besviken.

Något man däremot fattade beslut om under onsdagen var att förslaget fram tills nästa nämndsammanträde den 19 oktober ska landsbygdssäkras, något som enligt ett beslut i fullmäktige alltid måste ske, och som Centerpartiet ansåg inte hade gjorts i det här fallet.

– Vi är inte emot förslaget som sådant, även om vi tycker det finns delar som kan förbättras, men man måste genomföra en fullödig konsekvensanalys om hur det här påverkar landsbygden, säger Eva Gahnström (C).

Tommy Gardell välkomnar en landsbygdssäkring, men är inte helt överens med Eva Gahnström.

– Jag tycker att vi tagit hänsyn till landsbygden, och i många avseenden innebär det här förslaget snarare en förbättring för landsbygden än en försämring, säger han.

LÄS MER:Mats Linders ledare: "Vem ska rädda räddningstjänsten?"

När det gäller att informera allmänheten angående förslaget på omorganisation säger Tommy Gardell att det inte varit tänkt att de skulle informeras, och att det inte står i uppdraget. Vänsterpartiets ledamot i tekniska nämnden, Per Edman, tycker dock i efterhand att det hade varit en god idé att sprida informationen även till gotlänningarna.

– Vi borde förankrat det här hos allmänheten mer än vad vi gjort, det tycker jag.

Eva Gahnström är även hon kritisk till hur regionen hanterat ärendet.

– Det står i uppdraget att man ska värna om den upplevda tryggheten, och det tycker inte vi att man lyckats med.

Tommy Gardell, förutom att invänta MBL-förhandling, vad ska ni använda den här månaden till när det gäller det här ärendet?

– Vi ska beskriva hur det här påverkar landsbygden, och finns det någon som vill ha mer information om förslaget så står vi till förfogande.