Gotland Ring har tvingats hålla stängt sedan den 22 augusti. Branden i vindkraftverket, som står nära motorbanan, gjorde att olja läckte ut på banan och orsakade skador för flera miljoner kronor.

LÄS ÄVEN: Gotland Ring hotar med stämning

Ägaren till Gotland Ring, Alex Arho Havrén, har bestämt sig för att stämma ägaren av vindkraftverket för att se till att det danska försäkringsbolaget Codan tar sitt ansvar.

Artikelbild

Han anser att läckaget av olja kunde undvikits om man säkrat vindkraftverket direkt efter branden, något som alltså inte ska ha gjorts. Havrén kräver även full ersättning för skadorna, vilket beräknas till 6,5 miljoner kronor. Utöver det kräver han även ersättning för förlorade intäkter, något som ökar varje dag men som i dagsläget ligger på 4,2 miljoner kronor. Om tvisten drar ut på tiden kan den summan dock komma att öka markant.

– Ägaren till verket har förorsakat fördröjning i planering för asfaltering. Detta understryks ännu av att den planerade inspektionen med provtagning från asfalten skulle gjorts redan 24 september. Den har fortfarande inte utförts och motparten vill inte låta oss lägga asfalt förrän de tagit sina prover, skriver Alec Arho Havrén i ett mejl till Helagotland.se.

LÄS ÄVEN: "Det är en katastrof för oss"

Då det är för riskabelt att påbörja asfalteringen så sent på året kommer man troligtvis att tvingas vänta tills i april innan ny asfalt kan läggas på banan. Enligt Alex Arho Havrén är fräsning av den förstörda asfalten vad man kan hinna med i år, om inte tvisten drar ut än mer på tiden.

Artikelbild

Man kommer även att behöva lägga ny asfalt på hela banan, trots att det endast är en del av den som kontaminerats. Anledningen till detta är att banan måste ha samma friktionskoefficient varvet runt, uppger Havrén.