– Cirka 700 m asfalt måste frätas bort och banan asfalteras om, berättade han i en tidigare artikel.

Det var för två helger sedan som ett vindkraftverk, som står nära motorbanan Gotland Ring, började brinna. Oljan som läckte ned på banan, bland annat med vindens hjälp efter själva branden, har orsakat skador för flera miljoner, enligt ägaren Alec Arho Havrén.

De första beskeden han fick från ägaren av vindkraftverket och dess försäkringsbolag var att Gotland Ring inte kunde få någon ekonomisk ersättning för skadorna. Alec Arho Havréns plan är därför att stämma ägaren för att på så sätt se till att det danska försäkringsbolaget Codan tar sitt ansvar. Men det kanske inte behövs

Artikelbild

| Alec Arho Havrén.

Presschefen på Codan, Mads Houe, säger till Helagotland.se att saken inte är utagerad från deras sida. Han vill inte avslöja namnet på det företag som äger vindkraftverket.

– Det har med förtrolighet mellan oss och våra kunder att göra, säger han.

Däremot öppnar han upp för en lösning.

– Vår omedelbara bedömning är att vår kund har inte gjort något fel eller varit försumlig. Däremot ska vi utreda om branden har orsakat miljöskada. Eventuellt kan det leda till att Gotland Ring får ersättning. När vi har undersökt det kommer vi att gå i dialog med Gotland Ring.