Först fick rivningsplanerna tummen upp. Sen upphävde länsstyrelsen rivningslovet för tre fastigheter på Södertorg. Nu överklagar Region Gotland upphävningen – och ärendet blir en fråga för regeringen.