Snart behöver regionfullmäktiges ledamöter inte närvara vid sammanträdena. Det ska bli möjligt för dem att delta på distans.