Det är högtryck på häktet i Visby just nu. "Det ställer stora krav på personalen", säger kriminalvårdschefen Marita Olsson.