Familjen flyttade till Fleringe och dottern fick plats i Lärbro skola. Nu nekas hon skolskjuts. Region Gotland hänvisar till skolskjutsupphandlingen och familjens ärende har inte ens utretts.