I 2017 års stora medarbetarundersökning har man tagit reda på hur ledarskap, arbetsmiljö och intern kommunikation fungerar inom samtliga förvaltningar.