Risken för att örnar ska kollidera med vindkraftverk har i praktiken inneburit stopp för vindkraftsutbyggnaden på ön de senaste åren. Förhoppning är nu att ny intelligent teknik ska råda bot på det.