Polismyndigheten skriver i ett yttrande till Förvaltningsrätten att CRD inte har ansökt om tillstånd för allmän sammankomst eller användande av allmän plats under Almedalsveckan 2017. CRD kommer däremot att medverka i ett antal aktiviteter 3-5 juli, men inte under de datum som Nordiska motståndsrörelsen, NMR, beviljats tillstånd. Polisen anser därför att överklagandet ska avvisas.

LÄS MER: De överklagar polisens beslut om NMR

Polisen påpekar också att när det gäller CRD:s argument att NMR:s närvaro innebär risk för hot och våldsamheter, är Almedalsveckan föremål för en omfattande polisiär insats och en löpande riskbedömning.

Civil Rights Defenders har möjlighet att svara på Polisens yttrande senast 2 juni.