Nordiska Motståndsrörelsen har ansökt och fått tillstånd av polisen för att hyra mark av Region Gotland samt tillstånd för att hålla allmän sammankomst under Almedalsveckan.

"Vi kräver att befintlig lagstiftning används för att skydda demokratiska intressen, för att hindra spridandet av nazisternas hatpropaganda", skriver Civil Rights Defenders i ett pressmeddelande.

Civil Rights Defenders anser att polisens beslut ska ändras, så att NMR:s ansökan om att hålla allmän sammankomst i Almedalen avslås på grund av risken för våld, hat och hot.

I andra hand yrkar Civil Rights Defenders på att tillståndet förenas med villkor, att NMR inte får dela ut eller på annat sätt "förmedla information om organisationens idéprogram, eftersom det skulle innebära brott, hets mot folkgrupp eller uppvigling".

Tidigare i veckan lämnade advokat Tomas Pettersson, som är engagerad i Fi, in en överklagan till förvaltningsrätten när det gäller regionens yttrande till polisen om att hyra ut mark till NMR. Region Gotland lämnade i egenskap av markuthyrare ett yttrande till polisen där man inte hade något att erinra.

LÄS MER: Han överklagar beslut om nazister

Efter att polisen gett NMR tillstånd i båda ärendena har röster höjts för att regionen borde sagt nej till markuthyrningen, även om det inte finns stöd i lagen.

Yttrandet går dock inte att ta tillbaka och Tommy Gardell (S), ordförande i tekniska nämnden, har senare sagt att han hoppas att polisen ska häva beslutet att hyra ut mark. Den 17 maj möts tekniska nämnden och frågan om nämnden ska göra en skrivelse med en vädjan till polisen att stoppa NMR diskuteras.