Det var på onsdagen som överste Mattias Ardin, chef för Försvarsmakten på Gotland, medverkade vid ett frukostmöte med Tillväxt Gotland. Åtminstone två personer som var på mötet uppfattade att Mattias Ardin vid ett tillfälle sade att Försvarsmakten kommer att överklaga allt man kan när det gäller utveckling kring Tofta skjutfält.

När Helagotland.se pratar med Mattias Ardin på torsdagen tar han avstånd från ett sådant uttalande.

– Har jag uttryckt mig på det sättet så var det felaktigt, och då ber jag om ursäkt för det. Vi kommer inte att överklaga allt av ren princip. Däremot så kommer vi, som vilken markägare som helst, att vara noggranna med vad som händer kring våra intressen, säger han.

LÄS MER: Försvaret kräver byggstopp i Kokkolokkoskogen

I veckan kom beskedet att Försvarsmakten väljer att överklaga hotellplanerna i Kokkolokkoskogen. I just det ärendet säger Mattias Ardin att han inte är tillräckligt insatt för att ge några kommentarer, men han berättar att försvaret är remissinstans när det gäller riksintressen, och att det finns så kallade influensområden runt exempelvis skjutfältet.

– Vi vill att det görs en prövning på varje enkilt fall inom influensområdet, och det är klart att vi i vissa fall kommer att vara tydliga och hävda försvarsintresset i frågorna, eftersom det är vår roll. Men vi är en statlig myndighet, och vi följer givetvis de regler som finns. I slutändan är det inte vi som fattar de slutgiltiga besluten.