På tisdagar sker skiftbyte mellan besättningarna på Sjöfartsverkets helikopterstationer runtom i landet. När en ny besättning går på ska de uppfylla en checklista med krav, och när de inte gör det anses de inte flygbara. Det var det som hände stationerna i Ronneby, Norrtälje och Umeå på tisdagen och de fick därför stänga sina stationer under natten.

LÄS MER: Hela Östersjön utan räddningshelikopter i natt

Sedan i maj förra året befinner sig facket i förhandling med arbetsgivarna och det ser nu ut att dra ut på tiden.

– Det är konstigt. Att de ännu inte har kommit fram till något visar att de tar för lätt på problemet och att de inte har något intresse för att lösa det. När ska ledningen förstå att samhällsnyttan är hotad? säger den gotländske ytbärgaren John Jonsson.

Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén sa i förra veckan att kostnaderna har skenat utan att ge ökad samhällsnytta.

– Arbetstidsavtalet för besättningarna fungerar inte och måste åtgärdas. Systemet med så kallade fridygn och övertidstimmar har inneburit att Sjöfartsverket som arbetsgivare bryter mot gällande regelverk. Systemet har drivit upp orimligt höga personalkostnader utan att ge ökad samhällsnytta, sa hon då.

Uttalandet har fått många anställda inom Sjöfartsverket att reagera – däribland John Jonsson.

– Det är intressant att vår generaldirektör säger att förra avtalet inte var samhällsnyttigt. Vad hennes bild av samhällsnytta är verkar oklart, säger han.

LÄS MER: Risk för längre inställelsetider nattetid

I det förra avtalet arbetade besättningen 20 timmar per dygn i en vecka och sedan var de lediga tre veckor. I och med det nya avtalet arbetar personalen kortare pass så att det ibland kan jobba tre ytbärgare på en och samma dag.

– Det blir inte hållbart för dem som pendlar. Vi har till exempel en från Finland och en från Åland här, då går det inte att pendla till Gotland två gånger i veckan, säger John Jonsson.

År 2014 implementerade Sjöfartsverket ett helt nytt helikoptersystem i hela landet utan att anställa någon ny personal.

– Det gör oss väldigt sårbara när någon till exempel behöver vara föräldraledig. Då måste vi jobba övertid och då skenar kostnaderna, säger John Jonsson.

När förhandlingarna är klara vet ingen och hur det kommer att bli för besättningsmännen är även det oklart.

– Det här är första gången på 11 år som jag funderar på att byta jobb, säger John Jonsson.