Om inte parterna kommer överens om ett nytt avtal innan januaris utgång så kommer det innebära längre inställelsetid för helikopterbesättningen. Den kommer från och med den 1 februari att vara 45 minuter mellan kl. 22.30 till 06.30. Insatstiden mellan 06.30 till 22.30 förblir oförändrad, 15 minuter.

Från arbetsgivarsidan, Sjöfartsverket, ger man sin syn på saken.

– Försämringen av helikopterbesättningarnas inställelsetid nattetid är beklaglig och oönskad. Vi arbetar hårt för att undvika detta scenario men förhandlingarna har hittills inte gett konkret resultat, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningsavdelningen på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Sjöfartsverket sade upp det nuvarande avtalet i maj 2017.

– Arbetstidsavtalet för besättningarna fungerar inte och måste åtgärdas. Systemet med så kallade fridygn och övertidstimmar har inneburit att Sjöfartsverket som arbetsgivare bryter mot gällande regelverk. Systemet har drivit upp orimligt höga personalkostnader utan att ge ökad samhällsnytta, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén i ett uttalande.

LÄS MER: Försvaret vill ha helikoptern på Gotland

Sjöfartsverket har fem baser som årligen tar emot cirka 500 larm.

– Huvuddelen av de larmen inträffar huvuddelen dag- eller kvällstid. Vi anser att det i praktiken ger helikopterpersonalen möjligheter till återhämtning som bör kunna vägas in när arbetstiden beräknas, säger Mattias Hyllert.