Den 19 år gamla motionen, skriven av dåvarande SSU:arna Christer Engelhardt och Torgny Landin (S), yrkar på att rasistiska och nazistiska organisationer inte ska få hyra kommunala lokaler. I april 1998 togs motionen upp i kommunfullmäktige, som valde att besluta enligt följande: "Motionen bifalls på så sätt att som allmän policy för uthyrning av kommunens lokaler ska gälla att en organisation inte får hyra kommunens lokaler, om ordningsstörningar eller olaglig verksamhet kan befaras under uthyrningen".

Frågan är då om detta beslut skulle kunna appliceras på den situation som råder nu, där Nordiska motståndsrörelsen (NMR) vill hyra mark av regionen under Almedalsveckan? Nej, säger motionskrivaren Christer Engelhardt.

– Det är skillnad på fysiska byggnader och allmäna gator och torg. En hyresvärd kan ju på egen hand bestämma vilka som ska nyttja en lokal, säger han och fortsätter:

Artikelbild

| Christer Engelhardt.

– När vi skrev motionen var vi mer ute efter föreningslokaler och liknande byggnader som kommunen äger. Vi hade inga direkta tankar kring markupplåtande och att begränsa demonstrationsrätten på gator och torg. Men skulle samma debatt funnits då som nu hade vi kanske skrivit motionen bredare.

Vad var bakgrunden till att motionen skrevs då 1998?

– Vi upplevdde det nog som att samhällsdebatten utvecklades under 1990-talet, i flödet efter att Ny demokrati kom in i riksdagen 1991. Organisationer som Bevara Sverige Svenskt syntes i debatten, och jag tror att vi ville begränsa att såna ickedemokratiska rörelser fick nyttja kommunens lokaler.

LÄS MER: Därför kan regionen inte stoppa nazisterna

Artikelbild

| Motionen och kommunfullmäktiges beslut från 1998.

Christer Engelhardt, som under många år var riksdagsledamot för Socialdemokraterna, arbetar i dag inom Visby stift, men säger att han följt debatten om NMR:s vara eller icke vara i Almedalen.

– Jag tycker att det är olyckligt att såna här organisationer får ett utrymme, men vår yttrandefrihet går ju ut på att alla ska få yttra sig. Det blir ju vårt ansvar att bemöta dem med argumentation. I längden tror jag inte man vinner på att förbjuda, för då växer de bara under ytan.

– Samtidigt förstår jag olustigheten i att ge dem utrymme. De står för en ren koppling till rasism och nazism, och jag har stor respekt för att många känner sig kränkta. Det är vid såna här tillfällen som yttrandefriheten ställs på sin spets.

LÄS ÄVEN: Mats Petterssons blogg: "Ett självklart beslut - för sent"