Konkursförvaltaren vid advokatbyrån DLA Piper Sweden KB lämnade in sin slutredovisning till tingsrätten i veckan, och av den framgår att endast två av alla fordringsägare får några pengar tillbaka. Dessa är Almi Företagspartner, som Gothemsgården lånat pengar av, samt Donnia Skinn AB, som lagerhöll lammskinn från Gothemsgården.

De drygt 30 lantbrukare som hade fordringar till Gothemsgården får inga pengar alls. P4 Gotland har pratat med lantbrukaren Viveca Bornold, som hade 300 000 kronor i fordringar.

– Ja, det känns ju inte roligt. Man hade ju velat ha lite tillbaka, för det har ju varit en lång process det här, säger hon.

Artikelbild

P4 Gotland: Var har det betytt för dig att du inte fått tillbaka pengar?

– Att jag ligger efter hela tiden med pengar. Det har varit ett svidande hela tiden i ekonomin.

Totalt var fordringarna på Gothemsgården nästan 15 miljoner kronor, och enligt Erik Andreasson, en av advokaterna på DLA Piper Sweden KB som arbetat med konkursen, räcker inte pengarna i konkursboet till för att alla fordringsägarna ska få pengar.

– Det finns inte tillräckligt med tillgångar för att täcka alla skulder som bolaget ådragit sig, säger han.

En av anledningarna till att pengarna i konkursboet inte räcker till är att Gothemsgårdens fastighet såldes för betydligt mindre än den var värderad till. En extern värderingsman som konkursförvaltaren anlitat värderade fastigheten till 2,8 miljoner kronor, men köpeskillingen blev till slut bara 900 000 kronor. Även en fastighetsmäklare har under konkursen bedömt att fastigheten skulle vara möjlig att sälja för ca 2,5 miljoner kronor.

Utöver försäljningen av själva fastigheten har konkursboet även fått in drygt 400 000 kronor när en del inventarier och annan lös egendom sålts på auktion.

Erik Andreasson säger att man från konkursförvaltarens sida hoppats få in mer pengar vid försäljningen av fastigheten.

– Vi hade helt klart en förhoppning om att få mer, vilket man även kunde anta att vi skulle få utifrån värderingarna. Men det finns många faktorer som gör att en sådan här fastighet inte går att sälja för vad man hade förhoppningar om. Speciellt när det gäller en konkurs är det inte helt ovanligt, säger han.

Hade ni kunnat vänta längre, och därigenom fått ut en större köpeskilling?

– Där får man göra en avvägning. Man vill ju sälja så snabbt som möjligt för att kunna avsluta konkursen, men samtidigt vill man få ut en rimlig summa. Vi har diskuterat olika tillvägagångssätt under resans gång och gjort avvägningen att den försäljning som genomfördes var det bästa alternativet i det här läget.

I och med att slutredovisningen är inlämnad till Solna tingsrätt är nu arbetet avslutat för konkursförvaltaren. Nu återstår endast att domstolen juridiskt ska besluta om att konkursen är avslutad. På tisdagen valde även åklagare att lägga ned åtalet om det köttfusk som de gotländska företagen Gothemsgården och Gotland K&D varit misstänkta för.

LÄS MER: Misstänkta matfusket: Utredningen läggs ned