Det är de större städerna och universitetsstäderna som drar upp valdeltagandet i länen. Och har man ingen sådan påverkar det valdeltagandet bland unga, menar Henrik Oscarsson, valforskare och professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Det är nog ingen Gotlandsfaktor att Gotland faller ut med lågt valdeltagande, utan snarare en stad-/landfaktor. Småskaligheten gör att det kan vara svårt att få en kritisk massa, säger han.

– Vi har så många partier att varje enskilt parti och ungdomsförbund blir så oerhört små organisationer.

Just den faktorn är svår att påverka. Men det finns saker att göra menar han. Och det är inte stora landsomfattande kampanjer.

– Valdeltagande är en social handling. Människor älskar att göra saker tillsammans och att rösta är inget undantag. Inflytelserika personer i ens närhet har oerhört stor betydelse, säger Henrik Oscarsson.

Det gör att en gamer på Youtube eller en modebloggare genom att uppmana följare att utnyttja sin rösträtt, skulle kunna locka fler till valurnorna.

– Om det är rätt person får det jättestora effekter. Det kan räcka att hugga tag i två, tre sådana så har du en effekt som går att mäta.

Han lyfter också en annan viktig influencer för unga: I en studie där unga fick svara på vilken person de beundrade mest, vann ”min mamma” med stor marginal.

– Så länge förstagångsväljarna bor hemma så röstar de i mycket större utsträckning än andra. En kampanj till morsorna att påminna sina barn att rösta ger antagligen större effekt än att göra kampanjer mot de unga.