Någon gång varje år går den styrande rödgröna majoriteten igenom vad de lovade vid valet.

– Vi har våra vallöften för ögonen hela tiden. Vi stämmer av hur vi ligger till och tillför resurser där det behövs, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S).

Det brukar vara Vänsterpartiets regionråd Brittis Benzler som håller i avstämningarna och hon har kunnat bocka av flera punkter: Det har byggts mycket bostäder, fler elever klarar skolan och regionen serverar mer ekologisk mat.

Artikelbild

| Meit Fohlin vill inte lägga så stor vikt vid Svenskt näringslivs rankning. "Det där är ett index som inte säger så mycket", menar hon.

Men det finns också löften som inte har uppfyllts. Kollektivtrafiken är ett sorgebarn. De planerade satsningarna på halvtimmestrafik har utmynnat i ett ingenting.

– Kollektivtrafiken är det som har gått sämst, säger Brittis Benzler.

I lördagstidningen granskade GA sju av de löften som de styrande partierna både gick ut med i valrörelsen och dessutom enades om i sin avsiktsförklaring efter valsegern. Vallöftesforskarna är hårdare. De följer upp alla mätbara vallöften från de enskilda partierna.

Trots det är löfteshållandet klenare i GA:s granskning än vad det har varit i någon svensk regering från 90-talet och framåt. När regeringarna uppfyller mer än fyra av fem löften har bara hälften av de gotländska löften som granskats uppfyllts.

Artikelbild

| Valnatten 2014. Åke Svensson (S), Brittis Benzler (V), Isabel Enström (MP) och Stefaan De Maecker (MP) har just blivit omvalda och ska omvandla löften till handling.

Men att ett löfte inte har uppfyllts är inte det samma som att det inte har hänt någonting, påpekar Meit Fohlin:

– Om vi inte nått målen så gör vi i alla fall vår läxa. När det gäller kollektivtrafiken bygger vi upp en plan för hur vi ska tänka när det gäller framtidens kollektivtrafik.

Artikelbild

| Ingen förklaring. Oppositionsrådet Eva Nypelius tycker inte att den dåliga ekonomin kan ses som en förklaring till att löften inte har uppfyllts.

På samma sätt jobbar man exempelvis med antalet oönskade deltider bland regionanställda. De har ökat i stället för att minska, men i höstas gick regionen med i projektet ”Heltidsresan” i samarbete med Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det kommer att märkas på sikt, tror Brittis Benzler.

Artikelbild

| Löftena. Inga fasta allianser hade knutits inför förra valet. Alla gick till val på sina egna program.

I regionens tillväxtprogram har politikerna enats om att Gotland ska tillhöra den bästa tredjedelen av kommunerna i Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet, men så sent som i höstas halkade Gotland ned ytterligare ett snäpp.

Meit Fohlin vill dock inte lägga så stor vikt vid detta:

– Det där är ett index som inte säger så mycket. Gotland är en attraktiv plats att starta företag på. Företagandet är högst i landet och företagens lönsamhet ökar.

Regionrådet Isabel Enström (MP) håller med:

– Bilden kan nyanseras. I den Insiktsmätning som vi gör bland dem som verkligen har varit i kontakt med regionen får vi höga betyg på allt, utom byggloven.

Meit Fohlin är dock inte nöjd när flera centrala vallöften inte har blivit uppfyllda:

– Nej, det kan man ju inte vara. Men i en valrörelse måste det finnas utrymme för en mix av realism och visioner om vart vi vill föra Gotland.

Isabel Enström tror att det ekonomiska läget har inverkat på resultatet:

– I stället för att satsa har vi tvingats att bestämma vad vi ska skära ned på.

Ledarkrisen inom Socialdemokraterna har också påverkat utvecklingen. Åke Svensson tvingades avgå och ersattes av Björn Jansson, som sedan efterträddes av Meit Fohlin.

– Det påverkar förstås utvecklingsarbetet, säger Brittis Benzler.

– Varje skifte innebär en omställningsfas, så det är klart att det påverkar, säger Meit Fohlin.

– Nya människor betyder nya arbetssätt, men Meit Fohlin har kommit in bra och nu är jag nöjd med hur vår samverkan fungerar, säger Isabel Enström.

Meit Fohlin tycker ändå att mycket har gått åt rätt håll under mandatperioden:

– Vi har lyckats med välfärden, vi har en bra dialog med näringslivet och vi har en god tillväxt över hela ön, säger hon.

Oppositionsrådet Eva Nypelius (C) är inte lika imponerad av den rödgröna majoritetens insats. Hon hade gärna sett större satsningar på exempelvis kollektivtrafik och jämställda löner.

Kan inte de ouppfyllda löftena förklaras av regionens dåliga ekonomi?

– Nej, för vi är också inne i en högkonjunktur som vi måste ta vara på, säger Eva Nypelius.

Har de styrande gjort någonting som är bra?

– Ja, det är bra att vi bygger mycket, men Gotlandshem har fortfarande inte kommit igång med något projekt utanför Visby. Vi behöver attraktiva bostäder över hela Gotland, annars skjuter vi själva på urbaniseringen.