Regionrådet Isabel Enström (MP) tror starkt på det regeringsuppdrag där Gotland blir ett pilotområde som är självförsörjande på förnyelsebar el. Att satsa på alternativa bränslen har flera positiva bieffekter utöver minskade utsläpp, enligt henne.

– Om vi kan producera mer biogas, så är det också ett sätt för de gröna näringarna att utvecklas, säger hon.

Även Johan Thomasson och Liberalerna vill se mer småskalig energiproduktion.

Artikelbild

– Vi vill skapa bättre möjligheter och ett lättare regelverk för att kunna investera i små gårdsvindkraftverk för egen produktion, säger han.

Båda partierna är överens om att den mat som Region Gotland serverar ska vara närproducerad.

– Det blir miljövänligare om vi kan producera på Gotland, säger Johan Thomasson som är emot den miljöbelastning som långa transporter orsakar.

Isabel Enström vill också arbeta för detta och i den nya livsmedelsupphandling som regionen snart är klar med ställs utökade krav på ekologiskt och närproducerat.

För att minska utsläppen vill hon också underlätta för cykelpendling.

– Det finns en cykelplan för Gotland, men den har vi inte kunnat prioritera på grund av ekonomiska skäl. Vi vill i nästa period föreslå mer resurser till den plan som redan finns och utveckla den vidare.

Johan Thomasson tycker att den största och bästa miljösatsningen som regionen kan göra är att utöka kollektivtrafiken.

– Tillsammans med alliansen går vi till val på att vi tänker satsa 30 miljoner kronor under tre år för att göra ett omtag i hela kollektivtrafikstrategin.