Samtidigt som valdeltagandet i det förra riksdagsvalet ökade bland unga väljare och uppgick till 82 procent i övriga landet, minskade det markant bland unga män på Gotland. Här röstade bara 67 procent av de unga männen. En tredjedel valde att stanna hemma.

Tack vare att gotländska kvinnor i samma ålder var mer benägna att rösta fick Gotland inte det sämsta valdeltagandet i landet i den här åldersgruppen. Den platsen intogs i stället av Jämtlands län. Men de unga gotländska männen är i en klass för sig i Statistiska Centralbyråns statistik över valdeltagandet.

– Kanske känner man sig inte hemma i rikspolitiken, säger regionrådet Saga Carlgren när hon får höra om det låga valdeltagandet bland unga gotlänningar.

Men när man tittar på valdeltagandet i kommunvalet på Gotland ser det faktiskt ännu sämre ut. Där röstade bara 60 procent av de unga männen.

Saga Carlgren kan bara gissa vad det var som låg bakom det låga valdeltagandet beror på.

– Mellan varven finns det en hård ton i diskussionen om Region Gotland. Det finns en syn på att regionen fungerar dåligt och att det offentliga inte är bra. Det ger kanske en bild av att politiken inte är något att ha, säger Saga Carlgren.

Hon ser en fara i det låga valdeltagandet bland de unga:

– Det är väldigt synd att de unga inte ser att de kan vara med och påverka. Vi behöver hitta fler kontaktytor med unga, säger hon.

I veckan som gick skulle Saga Carlgren ha deltagit i en konferens med Sveriges Kommuner och Landsting om hur man ska öka valdeltagandet bland de unga. Det hårda vädret hindrade hennes medverkan, men Anders Holstensson som är chef för fritidsgårdarna på norra Gotland kom iväg på konferensen och fick tips om hur andra kommuner har jobbat för att öka valdeltagandet bland unga:

Ungdomar som fortfarande går i skolan och deltar i skolvalen har en större benägenhet att gå och rösta. För dem som har slutat skolan är tröskeln till vallokalen högre.

– I Botkyrka och Skärholmen har man jobbat med ”valambassadörer” som inte är politiker. Det är viktigt att de unga känner att det är ett sätt att påverka och att de går och röstar tidigt, säger Anders Holstensson.

Han tror inte att det låga valdeltagandet på Gotland beror på att unga inte bryr sig:

– Min bild av unga är att de är engagerade och intresserade av samhällsfrågor, men inte av politik. För mig är det samma sak, men det är det inte för dem.