På torsdagen höll den avgående regionstyrelsen sitt sista möte. Nästa gång regionstyrelsen sammanträder blir den 15 oktober, när regionfullmäktiges ledamöter samlas för första gången efter valet. Då kommer också de formella valen av regionråd och regionstyrelse att göras.

Efter gårdagens beslut om nominering är det dock klart att Eva Nypelius blir nytt oppositionsråd efter Stefan Wramner (M).

– Det känns bra och det blir en utmaning. Jag hade naturligtvis gärna sett att vi nått målet att ta över makten på Gotland, men vi gjorde ett bra val och det tycker jag att vi ska vara nöjda med inom partiet.

Hon är mycket nöjd med partiets valrörelse och att Centern återigen är det största borgerliga partiet på Gotland.

– Det känns inspirerande. Nu gäller det att ladda om och jobba inför valet 2018.

Är det något speciellt du kommer att ta tag i som nytt oppositionsråd?

– Jag kommer givetvis att följa upp de frågor som vi gått till val på. Det handlar mycket om tillväxtfrågorna, jobb och företagande. Det handlar om miljöfrågor och landsbygdsfrågor, att hela Gotland ska kunna leva och utvecklas.