Med ett enda mandat i regionfullmäktige är det Elin Bååth som i mångt och mycket fått representera Feministiskt Initiativ på Gotland.

– Det är bara mig folk vänder sig till. Det känns som om jag är politiker 24 timmar om dygnet. Jag borde nog bli bättre på att inte kolla min politikermejl, men jag kan ju inte låta bli, säger Elin Bååth.

Men hon har bestämt sig – det blir inget fullmäktige för henne nästa mandatperiod.

Artikelbild

| Elin Bååth är även häxa och prästinna. "De ämnen jag valt att undervisa i, det går igen i min passion för symbolvärden", säger Elin Bååth.

Vi träffar Elin på jobbet, på Kompetenscentrum i Visby, där hon undervisar i svenska och religion. Sedan hon satsade på politiken har hon gått ner i arbetstid och jobbar nu 60 procent.

– Det har alltid varit min dröm att jobba här. Av helt egoistiska skäl, att det är roligt att jobba med människor som själva väljer att studera! Studierna är anpassade efter individens behov, den sker i små grupper och så borde det vara överallt i skolan, säger Elin Bååth.

Hon kallar sitt arbete för "sitt kall".

– Det är väl politiken också, men för mig är det mer som en plikt, ett demokratiskt samhällsansvar. Här gör jag mer som är barnsligt kul, jag får hålla på med litteratur, sagor och berättelser. Fullmäktigepolitiken är lite mer grå och fyrkantig. Men någon måste göra det också.

Artikelbild

| Kontakten med naturen och hästarna är stark. Elin Bååth håller även kurser i att få närmare kontakt mellan människa och häst.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Elin tvekar och tänker efter.

– Om jag ska vara ärlig så är det att få dyka ner i de här ämnena. Folk ställer frågor till mig under lektionerna och om jag inte kan svara så måste jag försöka ta reda på det. Jag lär mig mer hela tiden! Att bara få grotta ner mig i de här ämnena är enbart roligt och inte alls krävande.

En dröm är att få forska – i religionskunskap.

– Men det känns lättare att blir rockstjärna. Det är så många som vill forska och jag vill inte flytta från ön.

Det politiska engagemanget har lite tagit musten ur henne, men Elin tror inte att hon kommer att kunna hålla sig borta helt.

– Det ska bli väldigt skönt med tanke på hur utmattad jag varit, och jag hoppas att Fi får fler mandat i fullmäktige, så det inte blir lika tungt som för mig.

Hon säger att hon inte kommer att sakna fullmäktige – men hålla sig helt borta från politiken kommer hon inte.

– Jag litar inte alls på mig själv, folk får nog hålla fast mig. Och det finns ju alla möjligheter att gå in i nämnder och så, även om man inte står på listan. Jag får försöka sansa mig.

Elin Bååth har alltid varit politiskt engagerad – "så länge jag haft en åsikt"  – men partipolitiskt aktiv blev hon egentligen först när Fi seglade upp 2014 i samband med EU-valet.

– Det var en helt sjuk resa vi gjorde! Fi Gotland fanns inte vid EU-valet. Sedan hade vi någon valvaka, det gick så bra och så startade vi en styrelse och lämnade in listan och bara körde på!

Politiken förde också med sig mycket hat och hot, som tärt på både Elin och relationerna. Främst har det varit debatten kring nazister och EU-medborgare som lett till trakasserier.

– Min man är glad att jag ska sluta av omsorg om mig för att han ser hur mycket det tär på mig.

Har det varit värt det?

– Ja, det har varit tufft, men jag tror att det värt det. Det får väl historien utvisa. Men jag tänker att med det enda mandat Fi har, hur stor inverkan det haft om man jämför med hur stor inverkan varje annan ledamot haft, så har det nog haft ganska stort inflytande. Hade jag inte känt att jag påverkade, då hade det inte varit värt det. Men vare sig man hatar mig eller älskar mig så tror jag att man är ganska överens om att jag har påverkat.