– Vi hade två stora mål: att det ska bli en socialdemokratisk statsminister och att behålla majoriteten här. De målen nådde vi, säger Åke Svensson (S).

Socialdemokraterna behåller majoriteten, men tappar både väljare och mandat jämfört med förra valet.

– Sittande majoritet får oftast ta styrk, det är enklare att skjuta underifrån. Jag får ofta klä skott för det som varit negativt, det har jag märkt när jag varit ute och träffat väljare. Ändå är det över 11 000 gotlänningar som röstat på oss, det är en god grund för att fortsätta regera.

Artikelbild

| Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) är glad dagen efter valet.

Du ser det inte som ett misslyckande att ni tappat väljare?

– Nej, det hade jag med i den egna prognosen. Jag trodde nog att Miljöpartiet skulle göra ett starkare val, men de gick ju ändå fram något.

Sedan valet 1994 har varje val inneburit majoritetsbyte på Gotland. Den trenden är nu bruten.

– Uppenbarligen tycker gotlänningarna att vi gjort ett bra jobb. Det känns som en klapp på ryggen.

Artikelbild

| Åke Svensson (S) sitter kvar fyra år till i politisk majoritet.

Att fortsätta i majoritet innebär att mycket av det grundläggande arbetet redan är gjort.

– När vi tog över förra mandatperioden handlade det mycket om att bygga laget och politiken. Vi har ett stort förtroende för varandra och det behöver inte bli något större glapp i det politiska arbetet.

S har fått kritik för att inte ha satt upp några vallöften.

– Som majoritetsledare vill jag inte sätta några löften utan att veta om jag kan infria dem. Vi har fortfarande ett tufft jobb med ekonomin, särskilt när det gäller hälso- och sjukvården. Mycket som är påbörjat ska fullföljas under kommande mandatperiod, som bostadsbyggande, kryssningskaj och förbättrat företagsklimat.