För första gången på över 20 år toppar inte Brittis Benzler­ Vänsterpartiets valsedel till fullmäktige.

I och med att hon lämnar posten som gruppledare flyttar hon från plats ett till plats nio på val­sedeln. Nytt förstanamn på listan är Saga Carlgren.

– I och med att jag inte kandiderar till uppdraget som gruppledare har jag bett om att få stå lite längre ner på listan. Jag har varit grupp­ledare i drygt 25 år, i majoritet och i opposition, som fritidspolitiker och nu som regionråd. Det har varit lärorikt, roligt och ibland ganska slitsamt, så det är dags att lämna vidare till andra, säger Brittis Benzler som dock är nytt förstanamn på riksdagslistan.

– Jag har inte för avsikt att lämna det politiska arbetet, jag är nyss omvald till parti­styrelsen och jag hoppas kunna fortsätta att bidra i arbetet på Gotland, både i regionen och i partiföreningen, säger­ hon.

Vänsterpartiet har sju mandat i regionfullmäktige.­ De sju första namnen i fullmäktigevalet i höst är Saga Carlgren, Thomas Gustafsson,Annamaria Bauer, Per Edman,­Victoria Öjefors Quinn, Jörgen Benzler och Katja Viklund. Av dem sitter de fyra första i fullmäktige nuvarande mandatperiod.