Energimyndigheten betraktar i sin förstudie Gotland som lämplig pilotregion när Sveriges ska ställa om till endast förnybar energi. Tidslinjen för detta är dock oklar.