59-åriga Kerstin Johansson har ägnat större delen av sitt liv åt att föda upp och träna vallhundar. Nu prisas hon av Hushållningssällskapet som Årets landsbygdskvinna på Gotland.