Under måndagskvällen höll Region Gotland och föreningen Klintetraktens framtid ett öppet möte i Klintehamn gällande ortens vårdcentral där man länge har haft problem med läkarbrist.