Förskolan Lien på Gråbo i Visby stängs till hösten och 36 barn flyttas till närliggande förskolor. I Sanda flytas klass 4–5 till Klintehamn– det föreslår barn- och utbildningsnämnden.