Det var mycket folk som samlats i Visby domkyrka för att delta i ceremonin när Sven-Bernhard Fast la ned biskopsstaven för gott.