På Hesselby station i Dalhem är det full aktivitet när det är dags för Tomtetåget att avgå mot Tule.