Byggnadsnämnden gav ett bygglov som stred mot detaljplanen. Det har lett till flera års problem för byggföretaget Ruthström & Larsson, som krävt en miljon kronor av Region Gotland.