Försvarsmakten skräder inte orden när det gäller de föreslagna förändringarna av flygtrafiktjänsten på Visby flygplats. Dessa ger en ”ytterst väsentligt negativ påverkan på FM:s verksamhet” och projektet tar inte hänsyn ...