Författaren Boy Larssons stulna surfplatta och bokmaterial har inte kommit till rätta. Han är kritisk till polisens bemötande och hantering av ärendet.