Försäljningen av elcyklar har skjutit i höjden. Färsk statistik från Naturvårdsverket visar att Gotland är näst bästa län när det gäller att söka bidrag för elcykel.