Region Gotland redovisar bokslutet för helåret 2018. "Jag känner verkligen en stor oro för nämndernas ekonomi framåt", säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).