Det är stort i Tyskland och Frankrike. Men i Sverige är byggemenskaper ett relativt nytt begrepp. På Östergarn har man nappat på idén.