Fartyg ur amerikanska flottan rör sig i farvattnen sydöst om Gotland. "En del av normalbilden som finns i dag", säger Jimmie Adamsson, kapten vid tredje sjöstridsflottiljen.