Eric M Runesson och Jila Mossaed väljs in som nya ledamöter i Svenska Akademien. – I mitt gamla hemland uppskattade man inte mina ord, men i mitt nya land erbjuder man mig nu en av de bästa litterära platserna på grund ...