Regeringen tänker satsa för att få ner industrins utsläpp av koldioxid, och pekar särskilt ut Cementa i Slite som en anläggning där insatser behövs.