Det är förvirrande att en kommun kallar sig för region. Det anser indelningskommittén som föreslår regeringen att Gotland ska återgå till att kalla sig för kommun.