Efter många månader som "hemlösa" fick Hemse ungdomsgård äntligen flytta in i gamla kommunhuset. I samband med Hemse stortorgdag hade de öppet hus för att visa upp sina nya lokaler.