Cementa har för närvarande storstopp. De gigantiska ugnarna står still och under en månad produceras ingen cementklinker. 500 personer från en rad länder arbetar med underhållsarbeten och reparationer inom fabriksområdet. Totalt kos...