En förskola på Gotland får avslag på sin ansökan om att sänka hastighetsgränsen på vägen som går förbi deras lokaler. Myndigheterna anser att en sänkning inte är befogad.